Digikyvykkyyttä, työhyvinvointia ja tuottavuutta pientyöpaikoille

LogDigiS-hanke edistää digikyvykkyyttä, digiosaamista ja työhyvinvointia. Tavoitteenamme on vahvistaa yritysten digiosaamisen kehittymistä sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Digitaalisuus haastaa pienyrityksiä

Työelämä digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla, mikä korostaa entisestään monipuolisten digitaitojen sekä digiosaamisen merkitystä. Digitaalisuuden kehityksessä mukana pysyminen on myös välttämätön tekijä kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Valitettavan usein erilaisia digitaalisia välineitä ja teknologisia ratkaisuja hankitaan työpaikoille, mutta niiden käyttöönottoon ja perehdytykseen ei välttämättä ole resursseja tai osaamista. Digitalisoinnin kehittäminen on harvoin varsinkaan pienten yritysten johdon ja henkilöstön ydinosaamista. Usein on vaikeuksia tietää mistä lähteä liikkeelle digitalisoinnissa tai on vaikea tunnistaa millaiset digitaaliset ratkaisut ovat sopivia kenellekin ja mihinkin tilanteeseen tai tehtävään.

Muun muassa näihin haasteisiin vastaamaan käynnistämme Digikyvykkyyttä, työhyvinvointia ja tuottavuutta sisälogistiikan pientyöpaikoille, LogDigiS -hankkeen

 

LogDigiS-hankkeen tiedot:

Toteutus: 1.1.2024–31.12.2025

Rahoitus: ESR+ , Euroopan sosiaalirahasto plus

Toiminta-alueet: Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa

Hankkeessa mukana isona benchmarkkausyrityksenä DHL Supply Chain (Finland) Oy:n pääkaupunkiseudun ja Oulun yksiköt

Hanke edistää yrityksissä:

  • digikyvykkyyttä, digiosaamista ja työhyvinvointia
  • kykyä johtaa digiosaamisen kehittämistä sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa.
  • digitalisaation tuottaman lisäarvon tunnistamista yrityksen liiketoiminnassa.


Yhdessä näillä kaikilla on vaikutusta yrityksen kannattavuuteen, toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen.

Hankkeessa toteutetaan:

Kyselyjä ja kartoituksia
Tukea ja sparrausta
Vertaistukitapaamisia ja benchmarkkauskäyntejä
Teemaa tukevia webinaareja

Mukaan hankkeeseen?

Etsimme tällä hetkellä alle 100 henkilön sisälogistiikan pienyrityksiä Päijät-Hämeestä, Etelä-Karjalasta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Uudeltamaalta. Sisälogistiikan työpaikoilla tarkoitamme eri toimialan (esimerkiksi vähittäiskauppa, teollisuus) työpaikkoja, joissa on sisälogistiikan prosesseja (mm. vastaanotto, hyllytys, materiaalin siirto, keräily) sekä varastointia. 

Osallistuminen yritykselle on maksutonta.